SASTANAK UO HDEK-a, VARAŽDIN, 10. 09. 2010.

Ispis

Sastanak Upravnog odbora HDEK-a održan je u Varaždinu, 10.9.2010. u organizaciji Kirurškog odjela OB Varaždin, na kojemu je bila prisutna većina članova UO-a.

Na početku sastanka pozdravni govor održao je ravnatelj Opće bolnice Varaždin, nakon kojega je održana minuta šutnje za nedavno preminuloga prof.dr. M. Štulhofera.

Prihvaćen je sljedeći dnevni red:

  1. Predavanje prim. dr. R. Stare o povijesti laparoskopske kirurgije u OB Varaždin
  2. Pripreme za nadolazeći kongres endoskopske kirurgije koji će biti održan u Splitu
  3. Razno

 

Ad.1. pozdravni govor organizatora sastanka, prim dr. R. Stare i predavanje o povijesti

         laparoskopske kirurgije u OB Varaždin

Ad.2.  izvješće predsjednika HDEK-a , prof.dr. sci. Z . Perka o pripremama za nadolazeći

         Hrvatski kongres endoskopske kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem koji će se

         održati u Splitu od 17.- 20- studenog 2010.

Ad. 3. prihvaćen je prijedlog predsjednika HDEK-a o imenovanju predstavnika

           specijalizanata u UO HDEK-a.

 

Na sastanku su bili sljedeći članovi OU-a HDEK-a : prof.dr. Z. Perko,

prof.dr. M. Bekavac- Bešlin, prim.dr. R. Stare, prof.dr. M. Škegro, prof.dr. Z. Čala,

dr.sci. I. Soldo, dr. D. Diklić, prof.dr. I. Stipančić, dr. T. Grgić, te gosti na sastanku,

prof.dr. M. Doko, prof. dr. M. Zovak, i liječnici iz OB Varaždin.