Upute za sažetke

Ispis

E-mail Ispis

SAŽETCI / ABSTRACTS

Sažetci se šalju on-line. / Abstract are submited on-line.
Uputno je sažetak napisati na uobičajen način (Uvod, Metode / Bolesnici, Rezultati, Rasprava). Dopuštena duljina sažetka je 500 riječi.


Zadnji datum slanja sažetaka / Deadline for Abstract submision: 15.04.2016.
Obavijest o prihvaćanju / Notification of acceptance: 01.05.2016

STRUČNI PROGRAM / Scientific Programme

Predavanja / Presentations

Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja i video prezentacija. / The Congress will be organized in the form of invited lectures, oral presentations and video presentations.

 

UPUTE ZA PREDAVAČE I IZLAGAČE POSTERA

Instructions for Speakers and poster presenters

Usmena izlaganja / Oral Presentations

- pozvani predavači i predavanja / invited speakers and lectures:  15 – 20 minuta / 15– 20 minutes + 5 minuta rasprava / 5 minutes for discussion

- usmena izlaganja / oral presentations: 7 minuta / 7 minutes + 3 minute rasprave / 3 minutes for discussion

Predavanja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. / Lectures can be in Croatian or English language.

Prezentacije bi trebale biti na engleskom jeziku / Slides should be in English language.


MOLIMO MODERATORE I PREDAVAČE DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU SATNICE!


Tehnička oprema / Technical Equipment

- LCD projektor (Power Point prezentacije i video klipovi) / overhead projector – (Power Point and video clips)


Predavači se mole da predaju i provjere svoje predavanje u sobi za pripremu predavanja najmanje dva sata prije predviđenog termina predavanja. / Speakers are kindly asked to upload and check their presentations at least two hours before their lecture in the Slides preview room.

 

Izlaganje radova nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača). / Oral presentation is not possible if the registration fee has not been paid.

Svi sudioici kongresa moraju nositi identifikacijske bedževe. / All participants must have identification badges.