Izborna skupština HDEK-a

Ispis

Izborna skupština HDEK-a

 

ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ENDOSKOPSKU KIRURGIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

Dubrovnik, 23. 10. 2009.

 

Sjednica upravnog odbora HDEK s izbornom skupštinom održana je dana 23. 10. 2009. u dvorani hotela Excelsior u Dubrovniku, u sklopu „Adriatic Confference for Endoscopic Surgery“. Sjednici je nazočilo ukupno 35 članova HDEK/HLZ čime je potvrđen kvorum te je izborna skupština mogla započeti radom.

Sjednici su bili nazočni slijedeći članovi upravnog odbora HDEK-a: predsjednik HDEK - Prof. dr. sc. Miroslav Bekavac – Bešlin, tajnica u zamjeni i rizničarka HDEK – dr. Elizabet Glavan, Doc. dr. sc. Zoran Čala, Dr. Dražen Vidović, Dr. Miodrag Gudelj, Dr. Ranko Stare, Doc. dr. sc. Igor Stipančić, Dr. Tihomir Grgić, Dr. Edgar Domini, Dr. Klaudio Grdović, Dr. Davorin Diklić, Dr. Stjepan Višnjić. Prim. dr. sc. Velimir Rahelić, Dr. Ivo Soldo , Prof. dr. sc. Zdravko Perko

Zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu ispričali su se: Dr. sc. Vladimir Šparac, Doc. dr. sc. Željko Glavić, Prim. dr. , Dr. Mario Wokaunn, dr. Alen Čargonja, Prim. Dr. Tomislav Jurišić, Prof. dr. Ranko Mladina, Doc. Dr. Ivo Lovričević, Dr. Franko Marušić, dr. Ivica Madžar.

 

 

Prihvaćen je dnevni red skupštine:

l. Otvaranje skupštine

2. Izbor tijela skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelj zapisnika, verifikacijsko povjerenstvo, izborno povjerenstvo)

3. Izvješće predsjednika

4. Izvješće tajnice-rizničarke

5. Rasprava i usvajanje izvješća

6. Razrješenje dosadašnjih upravnih tijela

7. Predlaganje novih čelnika i dužnosnika

8. Izbori

9. Izvješće izbornog povjerenstva

10. Riječ novog predsjednika

 

 

Izabrana su radna tijela skupštine:

 

U RADNO PREDSJEDNIŠTVO SU IZABRANI:

Prim. dr. sc. Velimir Rahelić

Dr. Ranko Stare

Dr. Davorin Diklić

Prof. dr. Igor Stipančić

 

ZA ZAPISNIČARKU:

Dr. Elizabet Glavan

 

OVJEROVJERITELJ ZAPISNIKA

Dr. Ivo Soldo

 

U VERIFIKACIJKO POVJERENSTVO

Dr. Ferid Latić

Dr. Miodrag Gudelj

 

U IZBORNO POVJERENSTVO

Prof. dr. sc. Miljenko Uravić

Dr. Dražen Vidović

Dr. Klaudio Grdović

 

Potom je uslijedilo izvješće predsjednika društva Prof. dr. sc. Miroslava Bekavca-Bešlina o radu društva u proteklom mandatu. Od značajnijih aktivnosti ističu se:

- Nakon preuzimanja društva ažurirali smo članstvo i povećali broj članova HDEK upisom novih članova u društvo. Također smo obnovili plaćanje članarina za društvo.

-  Obnovili smo i modernizirali web stranicu HDEK

- Organizirali smo 8. kongres endoskopske kirurgije 2006. u Zagrebu te 9. kongres endoskopske kirurgije 2008. godine u Osijeku

-  Tijekom 2007 godine dobili smo licencu Europskog udruženja endoskopskih kirurga za prijevod knjige „Smjernice Europske udruge za endoskopsku kirurgiju“ koja je i objavljena iste godine.

-  Učlanili smo hrvatske kirurge u EAES (Europsko udruženje endoskopskih kirurga) na tri godine.

-  Dobili člana komiteta EAES-a

-  Afirmirali tri međunarodno priznata edukacijska centra u Splitu, Rijeci i Zagrebu

-  U međunarodnim endoskopskim udruženjima prisutni kao članovi upravnih odbora (EAES, MMESA)

 

Nadalje, članovi upravnog odbora HDEK-a bili su upoznati o financijskom stanju HDEK izvješćem rizničarke Dr. Elizabet Glavan.

 

Potom je uslijedilo razrješenje dosadašnjih upravnih tijela te predlaganje i izbor novih čelnika i dužnosnika HDEK.

Za novog predsjednika HDEK je predložen i izabran  Prof. dr. sc. Zdravko Perko.

 

Za novog dopredsjednika predložen je i izabran Dr. sc. Marko Zelić

 

Za novog tajnika društva je izabran Dr. Radoslav Stipić

 

Za novog rizničara je izabran Dr. Kanito Bilan

 

U Upravni odbor društva izabrani su:

Prof. dr. sc. Bekavac-Bešlin Miroslav

Prof. dr. sc. Čala Zoran

Dr. sc. Soldo Ivo

Dr. Diklić Davorin

Dr. Domini Edgar

Dr. Glavić Željko

Dr. Grgić Tihomir

Dr. Gudelj Miodrag

Dr. Samardžić Josip

Dr. Stare Ranko

Prof. dr. sc. Stipančić Igor

Dr. Stipić Radoslav

Prof. dr. sc. Škegro Mate

Prim. dr. Velnić Davorin

Dr. Vidović Dražen

Dr. Višnjić Stjepan

Dr. Wokaun Mario

Dr. Zelić Marko

Dr. Grdović Klaudio

Doc. dr. sc. Barišić Dubravko

Dr. Mađar Ivica

Mr. sc. dr. Višnja Adam Nesek

 

Za Sud časti izabrani su:

Prof. dr. sc. Mladen Štulhofer

Prof. dr. sc. Arsen Depolo

Doc. dr. sc. Damir Kovačić

 

Za Nadzorni odbor izabrani su:

Prim. dr. sc. Velimir Rahelić

Prof. dr. sc. Nikica Družijanić

Prof. dr. sc. Mate Majerović

 

Nakon izbora novih čelnika i dužnosnika društva uslijedila je riječ novog predsjednika HDEK, Prof. dr. sc. Zdravka Perka

- novi predsjednik predložio je osnivanje povjerenstava pri HDEK i predložio:

o Povjerenstvo za edukaciju i akreditaciju (Prof. Bekavac-Bešlin)

o Povjerenstvo za tehnologiju (dr. Glavić)

o Povjerenstvo za istraživanje i publiciranje (Prof. Čala)

o Povjerenstvo za sudska pitanja

- najavio je sljedeće kongrese endoskopske kirurgije

o Split 2010. godine gdje će se održati 10. kongres endoskopske kirurgije

o predložio mjesto održavanja slijedećeg kongresa 2012. godine (Rijeka, Slavonski Brod, Vukovar)

- predložio je osnivanje novih edukacijskih centara te referentnih centara

- predložio dodjeljivanje odličja HLZ dr. Ranku Stareu za razvoj endoskopske kirurgije i unapređenje rada HDEK

- predložio ukidanje članarine HDEK, odnosno predložio plaćanje jedne članarine za HDEK i EAES

- predložio je suradnju s EAES-om i zemljama u regiji u smislu povećanja broja članova, veće prisutnosti u tijelima EAES-a, organizacije kongresa i sastanaka pod pokroviteljstvom EAES-a i zajedničkih sastanaka s okolnim zemljama

- predložio je osiguranje - zaštitu endoskopskih kirurga te osiguranje od pogreške

- predložio da vještačenja endoskopskih slučajeva rade endoskopski kirurzi

- predložio daljnju suradnju s lokalnom zajednicom, državnim tijelima i sponzorima koji su od važnosti za daljnji razvoj HDEK.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

 

Sjednica je završila radom u 19, 50.

 

 

Zapisničarka:  Ovjerovitelj zapisnika

 

Dr. Elizabet Glavan  Dr. Ivo Soldo