Kotizacija

Za uplate do
-

Za uplate od
-

Na lokaciji

Kotizacija A
Specijalist

2.500,00 kn

2.800,00 kn

3.000,00

Kotizacija X*
Specijalizanti/studenti

0 kn

0 kn

0 kn

Kotizacija N
Medicinske sestre

1.200,00 kn

1.400,00 kn

1.600,00 kn

Kotizacija E
Predstavnici tvrtki

2.500,00 kn

2.800,00 kn

3.000,00 kn

Kotizacija P**
Osoba u pratnji

1.200,00 kn

1.400,00 kn

1.600,00 kn

Kotizacija D***
1 dnevna ulaznica

700,00 kn

* (s odgovarajućom potvrdom bolnice ili indeksom) Uključuje nazočnost stručnom programu i pristup izložbenom prostoru, kongresne materijale (konačni program i Knjigu sažetaka).

** uključuje sudjelovanje u društvenom programu

*** uključuje nazočnost stručnom programu i pristup izložbenom prostoru za taj dan, kongresne materijale

Buy now