Prijava sažetaka

Upute

Sažetci se šalju on-line

Zadnji datum slanja sažetaka: 10. svibnja 2022.

Izlaganje radova nije moguće bez uplaćene kotizacije.

Svi sudionici kongresa će pri registraciji dobiti identifikacijske bedževe. Stručnom programu se može pristupiti samo s tim bedževima.

Usmena izlaganja

Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Prezentacije (Power Point) moraju biti na engleskom jeziku.

  • Pozvani predavači: 13 minuta
  • Uvodna predavanja: 13 minuta
  • Usmena izlaganja: 7 minuta

Nagrade izlagačima

Poseban ocjenjivački sud nagradit će najbolji specijalizantski rad.

Tehnička oprema

LCD projektor (Power Point prezentacije i video klipovi)
Predavači se mole da predaju i provjere svoje predavanje u sobi za pripremu predavanja najmanje dva sata prije predviđenog termina predavanja.


Prijavite sažetak ovdje

Buy now