Prijava sažetaka

Upute

Sažetci se šalju on-line (hdek.com.hr)

Zadnji datum slanja sažetaka: -

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije.

Svi sudionici kongresa će pri registraciji dobiti identifikacijske bedževe. Stručnom programu se može pristupiti samo s tim bedževima.

Usmena izlaganja

Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Prezentacije (Power Point) moraju biti na engleskom jeziku.

 

Nagrade izlagačima

Poseban ocjenjivački sud nagradit će najbolji specijalizantski rad.

Upute za predavače i izlagače postera

Usmena izlaganja

  • pozvani predavači: 13 minuta
  • uvodna predavanja: 13 minuta
  • usmena izlaganja: 7 minuta

Tehnička oprema

LCD projektor (Power Point prezentacije i video klipovi)

Predavači se mole da predaju i provjere svoje predavanje u sobi za pripremu predavanja najmanje dva sata prije predviđenog termina predavanja.

E- Posteri

Posteri moraju biti na engleskom jeziku

Prijavite sažetak ovdje

Buy now