Program Kongresa

Glavna tema:

“Kako izbjeći komplikacije” / “How to awoid complications”

Program za 15. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju možete preuzeti ovdje:


Program kongresa

Buy now