Program Kongresa

Glavna tema:

“Kako izbjeći komplikacije” / “How to awoid complications”

Teme:

Anestezija u minimalno invazivnoj kirurgiji / Anesthesia in MIS
Minimalno invazivna (video asistirana) torakoskopska kirurgija / Minimally invasive (Video assisted) thoracoscopic surgery
Kirurgija gornjeg probavnog trakta i barijatrija / Upper GI and bariatric surgery
Kirurgija jetre pankreasa i slezene / Hepato-pancreatic and spleen surgery
Kirurgija žučnjaka i žučnih putova / Gallbladder and bile duct surgery
Kolorektalna kirurgija / Colorectal surgery
Kirurgija kila trbušnog zida / Abdominal wall hernia surgery
Hitna kirurgija / Emergency surgery
Zanimljive teme u liječenju apendicitisa / Hot topics in appendicitis treatment
Specijalizantski radovi / Residents session

Program za 15. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju možete preuzeti ovdje:

Teme 

Znanstveni program

Buy now