Registracija

Regstracija i rezervacija smještaja

Registraciju i rezervaciju smještaja moguće je izvršiti na:

Registracija na kongresu

Registracija će biti moguća na registracijskom mjestu za cijelo vrijeme trajanja Kongresa.

Plaćanje

Plaćanje je moguće izvršiti preko Filida Travel Agency

Prilikom registracije na Kongresu plaćanje će biti moguće gotovinom.

Podaci za bankovni transfer:

Primatelj: Filida - putnička agencija d.o.o., Dore Pfanove 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR3223600001101988664

SWIFT: ZABAHR2X

Plaćanje kreditnim karticama:

MASTER CARD & VISA

Napomena

*svi troškovi bankovnog transfera trebaju biti plaćeni od strane uplatitelja

** kod plaćanja kreditnim karticama cijena se uvećava za 5%

Buy now