Kongresni odbor

Predsjednik kongresnog odbora

Igor Stipančić

Članovi kongresnog odbora

V. Adam Nesek
J. Baković
I. Ćoza
I. Fedel
J. Filipović Čugura
T. Kolak
B. Kovačić
B. Krebs (Slovenija)
I. Madžar
D. Mendrila
P. Matošević
S. Mijatović (Srbija)
A. Pajtak
Z. Perko
J. Samardžić
J. Kraljević
I. Stojanović
A. Tomažič (Slovenija)
M. Zelić

Začasni članovi kongresnog odbora

M. Bekavac-Bešlin
M. Uravić
V. Rahelić
Buy now