Registracija

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE, SMJEŠTAJ I PLAĆANJE

Rezervacija soba i plaćanje:

Rezervaciju soba i registraciju sudionika je moguće izvršiti preko Filida Travel Agency

Filida - putnička agencija d.o.o.,Dore Pfanove 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +(385) (0) 1 / 46 16 514;  +(385) (0) 1 / 46 16 520
fax: +(385) (0) 1 / 46 16 521

www.filidatravel.hr
e-mail: ana@filidatravel.hr

Prijava na Kongresu

Prijava će biti moguća na registracijskom mjestu za cijelo vrijeme trajanja Kongresa.

Buy now