tenac

10. siječnja 2023.

3. kongres endoskopskih kirurga Srbije

19.-21. travanj 2023. Beograd, Srbija https://kongres.uehs.org.rs/en/home/
10. siječnja 2023.

6. kongres kirurške onkologije

28.-30. travnja 2023. Hotel Olympia Sky, Vodice, Hrvatska
10. siječnja 2023.

15. kongres hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju i 4. kongres društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije

3.-6. svibnja 2023. Opatija-Rijeka, hrvatska
10. siječnja 2023.

31. internacionalni EAES kongres

Lipanj 2023. Rim, Italija https://eaes.eu/eaes-annual-congress/
10. siječnja 2023.

APOLLO: Acute Presentation of Colorectal Cancer: an international snapshot.

Poziv na sudjelovanje u međunarodnoj multicentričnoj prospektivnoj opservacijskoj studiji pod naslovom APOLLO: Acute Presentation of Colorectal Cancer: an international snapshot. Radi se o istraživanju hitne prezentacije […]
10. siječnja 2023.

HIPPO (Hernias, Pathways and Planetary Outcomes for Inguinal Hernia Surgery)

Međunarodna prospektivna kohortna studija pod nazivom HIPPO (Hernias, Pathways and Planetary Outcomes for Inguinal Hernia Surgery) koju provodi britanska grupa autora sa Sveučilišta u Birminghamu (GlobalSurg). […]
Buy now